Avrupa yolunda ölümleri belgelenmiş 8855 sığınmacı ve mültecinin listesi

Kaynak: UNITED for Intercultural Action (Kültürlerarası Eylem Birliği), 14.03.2007

28 Eylül 2007’de 16 sayfalık Liste, 1. Atina Bienali ve TA NEA gazetesi iş birliğiyle Yunanca’ya çevrildi ve günlük gazetenin eki olarak dağıtıldı.

list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info