Avrupa yolunda ölümleri belgelenmiş 7128 sığınmacı ve mültecinin listesi

Kaynak: UNITED for Intercultural Action (Kültürlerarası Eylem Birliği) 03.05.2006

Liste ilk olarak 14 Mart – 28 Mart 2007’de, küratör Huib van der Werf, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam ve SKOR iş birliğiyle Amsterdam’da 110 dış cephe reklam panosunda yer aldı.

list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info
list-e.info